Missie

De Europese Unie speelt tegenwoordig een sleutelrol in het publieke debat. Kranten schrijven regelmatig dat ‘Brussel’ nieuwe regels heeft doorgedrukt, de Stemwijzer vroeg kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 of Nederland uit de Europese Unie moet stappen en webfora stellen dat Europa van onze pensioenen moet afblijven. Maar wie of wat is ‘Brussel’, en wie heeft de macht daar? Winnen of verliezen we daadwerkelijk zeggenschap over de toekomst van Nederland? En in hoeverre dreigen Europese instellingen de bevoegdheid te krijgen om over onze pensioenen te beslissen? Velen van ons hebben behoefte aan een factcheck op dergelijke uitspraken door politici, belangengroepen en de media. Op die manier kunnen we de kritiek plaatsen en beoordelen, zodat we – gesterkt met de juiste achtergrondinformatie – gefundeerde oordelen kunnen vormen over de Europese Unie.

Amsterdam Centre for European Law and Governance

EU Explainer is een initiatief van de medewerkers van het Amsterdam Centre for European Law and Governance van de Universiteit van Amsterdam. De website komt voort uit de wens om het debat over de Europese Unie in Nederland te versterken. De auteurs zijn specialisten in het recht van de Europese Unie. Aan de hand van hun kennis over Europa geven zij commentaar op de actuele berichtgeving over de Europese Unie. Daarmee hopen ze de nodige nuances aan te brengen en van tijd tot tijd, waar nodig, de feiten nog eens duidelijk op een rijtje te zetten.

Het logo van ACELG

 

 

 

 

 

Tweede Kamerverkiezingen 2017 en daarna

EU Explainer startte in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Na de Brexit , de ‘nee-stem’ in het Oekraïne referendum, en de toenemende populariteit van Euro-kritische politieke partijen speelt de EU een steeds belangrijkere rol in het politieke debat.  Met analyses van de Europese aspecten van de partijprogramma’s en artikelen over actuele EU kwesties gaf EU Explainer nuttige achtergrondinformatie bij het politieke debat in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 ging EU Explainer door op dezelfde voet en analyseren de auteurs regelmatig actuele EU kwesties.

Master EU Law

Geïnteresseerd om nog meer te weten over de zin en onzin over de Europese Unie? Volg de Masteropleiding European Union Law aan de Universiteit van Amsterdam en word zelf specialist!