Missie

De EU speelt een sleutelrol in de hedendaagse samenleving. Of het nu gaat om economische ontwikkelingen, overheidsfinanciën of migratie, de EU is er bij betrokken. Het is dus des te belangrijker om een goed beeld te hebben bij wat de EU nu precies kan en mag. Tegelijkertijd bestaat er verwarring over de EU: onduidelijkheid over besluiten, rechterlijke uitspraken en wetgeving leiden al snel tot een situatie waarin men door de bomen het bos niet meer kan zien. Dit blog wordt bijgehouden door medewerkers van het Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG) om meer helderheid te brengen in deze situatie.

Wij hebben daarbij drie uitgangspunten:

Ten eerste proberen wij actuele ontwikkelingen in het Europese recht te signaleren, te becommentariëren en in verband te brengen met relevante maatschappelijke vraagstukken. Het recht is vaak ontoegankelijk terrein voor het publiek: als experts in het EU-recht is het ons doel om deze –soms ingrijpende- ontwikkelingen overzichtelijk en begrijpelijk weer te geven.

Ten tweede voorziet EU Explainer het publieke debat van (juridische) duiding.  Soms worden er ongefundeerde of feitelijk onjuiste claims in het debat gebruikt, waarmee er een vertekend beeld van de werkelijkheid ontstaat. Vaak blijkt de uitspraak ‘het moet van Brussel’  niet meer dan een stropop, terwijl er anderzijds naar de EU gewezen wordt in zaken waar deze helemaal geen bevoegdheid heeft. EU Explainer plaatst deze discussies graag in een juridisch kader zodat uiteindelijk ook het maatschappelijk debat naar een hoger niveau getild worden.

Tot slot zijn wij als platform nauw  verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en aan het onderwijs in Europees recht. Die connectie is waardevol, en daarom bieden wij de mogelijkheid aan studenten om hun inzichten uit bijvoorbeeld scripties of zeer goede essays te delen. Dit blog biedt de mogelijkheid om deze stukken onder begeleiding voor een groot publiek naar buiten te brengen.

 

Het logo van ACELG

 

 

 

 

 

 

Master EU Law

Geïnteresseerd om nog meer te weten over de zin en onzin over de Europese Unie? Volg de Masteropleiding European Union Law aan de Universiteit van Amsterdam en word zelf specialist!