Missie

De EU speelt een sleutelrol in de hedendaagse samenleving. Of het nu gaat om economische ontwikkelingen, overheidsfinanciën of migratie, de EU is er bij betrokken. Het is dus belangrijk om een goed beeld te hebben bij wat de EU precies kan en mag.

Tegelijkertijd bestaat er verwarring over de EU: onduidelijkheid over besluiten, rechterlijke uitspraken en wetgeving leiden al snel tot een situatie waarin men door de bomen het bos niet meer kan zien. Dit blog wordt bijgehouden door medewerkers van het Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG) om meer duiding te geven.

Wij hebben daarbij drie uitgangspunten:

  1. Signaleren en becommentariëren van actuele ontwikkelingen in het Europese recht. Deze ontwikkelingen worden gekoppeld aan relevante maatschappelijke vraagstukken. Voor een groot publiek is het recht vaak ontoegankelijk terrain. Ons doel – als experts in het EU-recht – is om ontwikkelingen in het recht overzichtelijk en begrijpelijk weer te geven.
  2. EU Explainer is een fact-checker. Soms worden er ongefundeerde of feitelijk onjuiste claims in het maatschappelijk debat gebruikt. Daardoor onstaat er een vertekend beeld van de werkelijkheid.
  3. Verbinden van onderzoek met onderwijs. Als platform is EU Explainer nauw  verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en aan het onderwijs in Europees recht. Die connectie is waardevol, en daarom bieden wij de mogelijkheid aan studenten om hun inzichten uit bijvoorbeeld scripties of zeer goede essays te delen. Dit blog biedt de mogelijkheid om deze stukken onder begeleiding voor een groot publiek naar buiten te brengen.
Het logo van ACELG

Master EU Law

Geïnteresseerd om nog meer te weten over de zin en onzin over de Europese Unie? Volg de Masteropleiding European Union Law aan de Universiteit van Amsterdam en word zelf specialist!