Voor een breder debat over de Europese Unie: EU Explainer

De rationale van EU Explainer

De Europese Unie speelt tegenwoordig een sleutelrol in het publieke debat. Kranten schrijven dat ‘Brussel’ nieuwe regels heeft doorgedrukt, de Stemwijzer legt kiezers de vraag voor of Nederland uit de Europese Unie moet stappen en webfora stellen dat Europa van onze pensioenen moet afblijven. Maar wie of wat is ‘Brussel’, en wie heeft de macht daar? Winnen of verliezen we daadwerkelijk zeggenschap over de toekomst van Nederland? En in hoeverre dreigen Europese instellingen de bevoegdheid te krijgen om over onze pensioenen te beslissen? Velen van ons hebben behoefte aan een factcheck op dergelijke uitspraken door politici, belangengroepen en de media. Op die manier kunnen we de kritiek plaatsen en beoordelen, zodat we – gesterkt met de juiste achtergrondinformatie – gefundeerde oordelen kunnen vormen over de Europese Unie.

De website komt voort uit de wens om het debat over de Europese Unie in Nederland te verbreden en te versterken. De auteurs zijn specialisten in het recht van de Europese Unie. Aan de hand van hun kennis over Europa geven zij commentaar op de actuele berichtgeving over de Europese Unie. Daarmee hopen ze de nodige nuances aan te brengen en van tijd tot tijd, waar nodig, de feiten nog eens duidelijk op een rijtje te zetten.

Foto: Charles Clegg