Voor een beter debat over de Europese Unie: EU Explainer

De Europese Unie speelt tegenwoordig een sleutelrol in het publieke debat. Kranten schrijven dat ‘Brussel’ nieuwe regels heeft doorgedrukt, de Stemwijzer legt kiezers de vraag voor of Nederland uit de Europese Unie moet stappen en webfora stellen dat Europa van onze pensioenen moet afblijven. Maar wie of wat is ‘Brussel’, en wie heeft de macht daar? Winnen of verliezen we daadwerkelijk zeggenschap over de toekomst van Nederland? En in hoeverre dreigen Europese instellingen de bevoegdheid te krijgen om over onze pensioenen te beslissen? Velen van ons hebben behoefte aan een factcheck op dergelijke uitspraken door politici, belangengroepen en de media. Op die manier kunnen we de kritiek plaatsen en beoordelen, zodat we – gesterkt met de juiste achtergrondinformatie – gefundeerde oordelen kunnen vormen over de Europese Unie.

Met iets minder dan een maand te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen, lanceren medewerkers van het Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG) van de Universiteit van Amsterdam de website ‘EU-Explainer.nl’. De website komt voort uit de wens om het debat over de Europese Unie in Nederland te versterken. De auteurs zijn specialisten in het recht van de Europese Unie. Aan de hand van hun kennis over Europa geven zij commentaar op de actuele berichtgeving over de Europese Unie. Daarmee hopen ze de nodige nuances aan te brengen en van tijd tot tijd, waar nodig, de feiten nog eens duidelijk op een rijtje te zetten.

De EU en de verkiezingen van 15 maart

Het is geen toeval dat deze website start in verkiezingstijd. De EU is bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een belangrijk thema. Met de Brexit nog vers in het geheugen, de ‘nee-stem’ in het Oekraïne referendum, en de toenemende populariteit van Euro-kritische politieke partijen is de onvrede over de EU duidelijk zichtbaar. Bij vele andere onderwerpen speelt de EU misschien een minder opvallende, maar zeker niet onbelangrijke rol. Denk aan het milieu, de financiële sector, de bescherming van consumenten en de toekomst van de landbouw. In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart zullen de auteurs het debat over de EU van meer informatie voorzien met beschouwende artikelen over actuele EU kwesties. Zodoende hopen zij het politieke debat over de Europese Unie met de juiste (juridische) achtergrondinformatie aan te vullen.

De EU en de Nederlandse politieke partijen

Wat willen de Nederlandse politieke partijen met de Europese Unie? Volgens 50Plus moet de Europese Unie afblijven van de Nederlandse pensioenen. Maar heeft de EU daar überhaupt iets over te zeggen en zo ja, wat dan precies? De SGP wil de geldigheidsduur van de EU Verdragen beperken tot tien jaar. Daarna moeten de verdragen worden herzien. Is dat realistisch als de onderhandeling voor de huidige EU Verdragen al acht jaar in beslag nam? De VVD wil een Europese Unie die zich beperkt tot kerntaken. Wat zijn die kerntaken en is het mogelijk om die taken scherp af te bakenen?

Gedurende de komende weken analyseren de auteurs van EU-Explainer.nl de standpunten van de verschillende Nederlandse politieke partijen vanuit een juridisch perspectief. Dagelijks verschijnen bijdragen op deze website met een kritische analyse van de politieke standpunten over de Europese Unie. In die bijdragen gaan ze in op vragen als: Kloppen de veronderstellingen in de verschillende partijprogramma’s? Zijn de verschillende voorstellen verenigbaar met het bestaande EU-recht? En hoe realistisch zijn de voorstellen van politieke partijen? In thematische artikelen zullen de auteurs daarnaast dieper ingaan op overkoepelende thema’s over de Europese Unie, op actualiteiten gerelateerd aan de EU en zullen zij ook de verkiezingsdebatten volgen en becommentariëren.

 

Foto: Charles Clegg