Save the date: 6 november 2018 debat Urgenda-uitspraak

Het recht is normatief en contingent, zo blijkt wel uit het feit dat twee EU-explainer auteurs het met elkaar oneens zijn over de spraakmakende Urgenda-uitspraak van het Hof Den Haag vorige week. Mag een nationale rechter het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gebruiken om de Nederlandse Staat te corrigeren in zijn klimaatbeleid? Nee, zegt Wiebe Hommes, daarmee worden mensenrechten teveel opgerekt en komt de politiek buitenspel te staan. Ja, zegt Laura Burgers, dit was gegeven het burgerlijk procesrecht een noodzakelijke stap om de democratische rechtsstaat te beschermen. Hommes en Burgers met elkaar in debat bij het Paul Scholten Centrum aan de UvA.

Datum: 6 november 2018

Tijd: 12-13 uur

Locatie: informatie over de exacte locatie volgt.

Aanmelden: psc-fdr@uva.nl

 

Onderstaande links verwijzen naar de artikelen:

Artikel Wiebe Hommes

Artikel Laura Burgers